Em gầy vào mùa hạ Và béo vào...

Em gầy vào mùa hạ
Và béo vào mùa đông.
Anh có thương em không
Hả chàng trai trong mộng?
Sưu tầm