Nếu không có người bạn tốt thì ta...

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.
Khuyết danh