Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất...

Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.
Sưu Tầm