Người thành công thường cô đơn nhưng thi...

Người thành công thường cô đơn nhưng thi thoảng cũng có người cô đơn tưởng mình thành công.
Sưu Tầm