-Nhà em ở đâu??? -Ở cạnh nhà hàng...

-Nhà em ở đâu???
-Ở cạnh nhà hàng xóm
-Vậy nhà hàng xóm em ở đâu???
-Ở cạnh nhà em :))
Trần khánh vy