benjamin franklin

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

— Benjamin franklin

Những người nghĩ rằng tiền có thể làm mọi thứ, tôi nghi ngờ họ có thể làm mọi thứ vì tiền.

— Benjamin franklin

Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.

— Benjamin franklin

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu cuộc sống làm bằng thời gian.

— Benjamin franklin

Người sáng suốt không cần nhận lời khuyên Người ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

— Benjamin franklin

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

— Benjamin franklin

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

— Benjamin franklin

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

— Benjamin franklin

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

— Benjamin franklin

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

— Benjamin franklin

Nếu bạn muốn giàu, chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải biết cách dùng tiền nữa.

— Benjamin franklin

Nhiều người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng đến 75 tuổi mới được đem chôn.

— Benjamin franklin

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.

— Benjamin franklin

Năng lực trí óc của một người đàn ông tỉ lệ thuận với lượng cà phê mà anh ta uống.

— Benjamin franklin

Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm dây cương.

— Benjamin franklin