benjamin franklin

Nếu bạn không muốn bị lãng quên ngay khi bạn vừa nhắm mắt lìa đời, hãy viết ra một điều gì đó đáng để đọc hoặc làm một điều gì đó đáng để viết lại.

— Benjamin Franklin

11 sự thật thú vị ít biết về tờ 100 Đô la Mỹ

11 sự thật thú vị ít biết về tờ 100 Đô la Mỹ

9 sự thật thú vị ít biết về tờ 100 Đô la Mỹ

9 sự thật thú vị ít biết về tờ 100 Đô la Mỹ

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

— Benjamin franklin

Những người nghĩ rằng tiền có thể làm mọi thứ, tôi nghi ngờ họ có thể làm mọi thứ vì tiền.

— Benjamin franklin

Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.

— Benjamin franklin

Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu cuộc sống làm bằng thời gian.

— Benjamin franklin

Người sáng suốt không cần nhận lời khuyên Người ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

— Benjamin franklin

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

— Benjamin franklin

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

— Benjamin franklin

Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.

— Benjamin franklin

Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.

— Benjamin franklin

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

— Benjamin franklin

Nếu bạn muốn giàu, chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải biết cách dùng tiền nữa.

— Benjamin franklin

Nhiều người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng đến 75 tuổi mới được đem chôn.

— Benjamin franklin