chém gió chất

Rất khó để hoàn hảo, vì vậy tôi đánh giá một người dựa trên việc anh ta thất bại tuyệt vời như thế nào khi làm những điều không thể.

— Sưu Tầm

Anh ghét tháng 2 nhất... vì chỉ thương em được 28 ngày.

— Sưu Tầm

Tử tế với người khác không phải vì họ là ai, mà là vì mình là ai.

— Sưu Tầm

Là một học sinh toàn diện, tôi không có môn gì ngoài lề

— Sưu Tầm

Đừng ăn cố đồ ăn cứng

— Sưu Tầm

- Nói chuyện với bé anh biết bé cung gì luôn! - Cung gì anh? - Cung khòn

— Sưu Tầm

Muốn kết hôn hay kết hôn, muốn độc thân hãy duy trì sự độc thân đó. Dẫu sao thì sau cùng mọi người cũng đều sẽ hối hận.

— Sưu Tầm

Ăn mày không đố kỵ với tỷ phú nhưng anh ta nhất định sẽ đố kỵ với ăn mày có thu nhập cao hơn mình.

— Sưu Tầm

Bạn không cần xuất sắc để bắt đầu nhưng bạn cần bắt đầu để trở nên xuất sắc.

— Sưu Tầm

Chỉ trải qua sự mài giũa của địa ngục mới có thể tạo ra sức mạnh xây dựng nên thiên đường.

— Sưu Tầm

Chúng ta có hai cuộc đời, cuộc đời thứ hai bắt đầu khi bạn nhận ra bạn chỉ có một cuộc đời để sống.

— Sưu Tầm

Lòng người chỉ có thể thắng được chứ không thể chờ ban tặng.

— Sưu Tầm

Nếu bạn không thể tìm được bất kỳ giải pháp nào cho một vấn đề thì đó phải phải là vấn đề cần giải quyết mà là sự thật mà bạn phải chấp nhận.

— Sưu Tầm

Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau không yêu, không nhớ, không trùng phùng.

— Sưu Tầm

- Là một đạo diễn, anh cảm thấy Mỹ Nhân Ngư là bộ phim như thế nào? - Là một bộ phim lớn - Lớn như thế nào? - Vậy thì phải coi màn hình lúc xem bao nhiêu inch?

— Châu Tinh Trì