chửi nghệ thuật

Cảm ơn đời Nếu không có sóng gió Ta sẽ không biết được đứa nào là chó hay là người.

— Khuyết danh

Người thì như cái chậu mà cứ nghĩ mình là hoa hậu... có mà mẫu hậu

— Khuyết danh

Ông biết ông già lắm không? Gìa mà già nát giáo dục, già nhục giáo khoa, già xi đa giáo hội, lầy lội giáo trình, già thúi ình giáo xứ, già đọng ứ mọi quốc gia Mà độ xấu cũng xấu kỳ cục nữa Xấu gì mà xấu âm chì...

— Minh dự

Đôi khi muốn được bay cao như loài chim... để ị lên đầu mấy thằng mình ghét.

— Sưu tầm

Hồng nhan... thì bạc phận. Mà lắm đứa bạc phận... cứ nghĩ mình hồng nhan.

— Sưu tầm

Tao chẳng nhân đạo cũng chẳng giả tạo... Nhưng 1 khi tao đã thành thạo thì chả có ai tàn bạo như tao

— Sưu tầm

Đằng sau lớp mặt nạ đó Bạn là ai? Là con cáo hay con nai? Là quái thai hay ma lai thuần chủng

— Em 18+

Đã chửi là phải thâm! Chưa thâm là phải chờ thấm! Chưa thấm là do... đang ngấm từ từ =))

— Sưu tầm

Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kì thị những người khuyết tật.. Nhưng con này là 1 ngoại lệ =)))))

— Sưu tầm fb

Đừng so sánh tao với nó... vì nó là chó còn tao là người Mày đừng bật cười khi nghe điều đó...vì cả mày và nó đều chó như nhau

— Khuyết danh

Sống với thằng hâm đôi khi phải âm thầm chịu đựng...

— Sưu tầm

Người ta đội mũ bảo hiểm để bảo vệ não Còn mấy đứa không có não... đội làm gì cho nóng da đầu.

— Khuyết danh

Gia môn bất hạnh, gia nhi bất tài, gia nô bất lực.

— Sưu tầm

Đừng có xấu còn bày đặt hư cấu, nói nhảm còn không biết mặc cảm nữa.

— Sưu tầm

Hát hò bất chấp sĩ diện, đúng là có thù với nghệ thuật

— Vô danh