ts lê thẩm dương

Lấy lửa thử vàng Lấy vàng thử đàn bà Lấy đàn bà thử đàn ông

— Ts Lê Thẩm Dương

Tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc, chính cách bạn tiêu tiền mới làm cho bạn hạnh phúc.

— Ts lê thẩm dương

Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm. Vì tình cảm có thể giúp bạn vay tiền, còn tiền thì không bao giờ mua được tình cảm thực sự.

— Ts lê thẩm dương

Số tiền còn lại trong túi mình là điều tuyệt mật.

— Ts lê thẩm dương

Túi tiền gần con tim, xa bộ não. Lấy được tim là móc được túi.

— Ts lê thẩm dương

Thành công bằng với tích luỹ cộng với để tâm.

— Ts lê thẩm dương

Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công.

— Ts lê thẩm dương

Tôi nghĩ mỗi chúng ta ai cũng là một pho sử, vấn đề là chúng ta có muốn viết nó ra không thôi.

— Ts lê thẩm dương

Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát nhưng phải có tầm nhìn

— Ts lê thẩm dương

Muốn truyền được cảm hứng cho con cái, cần lưu ý nhiều điều lắm, nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều này: Đừng chỉ dùng lời nói, hãy dùng hành vi.

— Ts lê thẩm dương

Đổi ngay câu "Bạn đã hiểu chưa?" thành câu "Tôi nói có dễ hiểu không?"

— Ts lê thẩm dương

Suy nghĩ những điều bạn sắp nói nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ.

— Ts lê thẩm dương

Nhàm chán + so sánh sẽ giết chết bạn

— Ts lê thẩm dương

Năng lực nằm ở cánh tay chứ không phải ở cái bằng tiến sĩ.

— Ts lê thẩm dương

Kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng minh chứ không phải kẻ trên 18 tuổi

— Ts lê thẩm dương