Thành phố này không vì có hoàng hôn...

Thành phố này không vì có hoàng hôn mà trở nên rực rỡ
Nhưng em nhất định vì anh mà trở nên dịu dàng
Nam Khểnh