Thanh xuân như một tách trà Sống không...

Thanh xuân như một tách trà
Sống không cà khịa thì trà mất ngon
My Bui