Tử tế với người khác không phải vì...

Tử tế với người khác không phải vì họ là ai, mà là vì mình là ai.
Sưu Tầm