Có mai, có trúc, có đào Có thêm...

Có mai, có trúc, có đào
Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.
Sưu Tầm