Gọi em là Sài Gòn 1975 vì nụ...

Gọi em là Sài Gòn 1975 vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng.
Sưu Tầm