Mẹ: Dậy đi gần tới giờ vô học...

Mẹ: Dậy đi gần tới giờ vô học rồi kìa
Tôi: Con ra trường rồi mà
Mẹ: Mày là giáo viên mà
Sưu Tầm