Từng kỷ niệm, tay trong tay, môi kề...

Từng kỷ niệm, tay trong tay, môi kề môi, dẫu thời gian trôi bao lâu, ký ức về nàng đã xăm lên da ta mãi mãi.
Nguyễn Khánk